Škola

pro děti od 5 do 12 let

předškoláci, 1. a 2. trojročí (rosteme s našimi dětmi)

Jsme skupina, která je založena na školních dětech, které jsou zapsány na domácím vzdělávání a k nám dochází jako do výukové skupiny pro podporu socializace, rozvoj schopností komunikace, učení se novému a samozřejmě i z jiných důvodů.

Pomáháme dětem rozvíjet dětskou sebedůvěru a vnitřní touhu po poznání. Spoluvytváříme prostor respektující dětské potřeby, prostor, který umožní najít odpovědi na jejich otázky a který je otevřený jendotlivým osobnostem. Každý jdeme Svou cestou a my, jako průvodci, stojíme dětem oporou na té jejich.

„Pomoz mi, abych myslel sám.“
M.Montessori

Na jakém principu školní Montessori výuka funguje?

Princip poznávání světa a učení se o něm pro školní děti od 6 do 9 let, nazvala Maria Montessori kosmická výchova. Kosmos jako celek, jako jednota.
M. Montessori byla přesvědčena, že dětem se nemá zprostředkovat vědění vytržené z kontextu, ale že musí být od začátku propojeno v rámci celého "kosmu", učit se v souvislostech. Kosmos neznamená pouze vědění o přírodě, ale i vědomé vztahy. Vztahy člověka, přírody a lidí mezi sebou.
V kosmické výchově jde o podporu dětí nalézt své místo v celku, ve světě. Pokud budou mít své místo ve světě, budou si vědomi i zodpovědnosti za své chování na tomto světě.

V tomto období děti milují příběhy. Postavit proto učení na příbězích je jednoznačně přínosné pro obě strany.

Dětem se na začátku roku vždy představuje 5, resp. 6 "velkých příběhů".

  1. Příběh o vzniku vesmíru "Bůh, který neměl ruce"
  2. Příběh o vzniku života na Zemi
  3. Příběh o vývoji člověka na Zemi
  4. První příběh o komunikaci pomocí znaků "o býku a domě"
  5. Druhý příběh o komunikaci pomocí znaků "příběh lovců"
  6. Příběh o lidském těle "O velké řece"

Následně na to mohou navazovat příběhy malé a ještě menší, které uvozují případně nové téma nebo jen mají umožnit to, aby v dítěti vyklíčilo semínko zájmu a rozvinulo se v množství drobných větviček, na kterých uzrají plody poznání.

Děti se potkávají ve smíšených skupinách. U nás jsme začali tzv. trojročí pro děti od 6ti do 9ti let (Postupem času chceme rozvinout docházku pro všechna trojročí až do věku 15 let. Děti v trojročí mají mnoho společného. Jsou ve stejné vývojové fázi, proto si nejvíce rozumí. Učí se vzájemně jak probíraná témata tak vzájemnému respektu, porozumění, kooperaci a trpělivosti.

Školní děti mají potřebu komunikace a spolupráce, objevování světa formou výprav. M. Montessori měla symbolem pro školkové děti ruce, pro školní děti jsou to nohy, jako symbol pro chůzi, výpravy, vycházky. Děti nechtějí být pouze zavřené ve škole, chtějí poznávat život ve skutečnosti. Chodit nakupovat, zařizovat si vstupy do muzea, kupovat jízdenky. Ačkoliv některé typy dětí samozřejmě stojí stranou a nechávají mluvit ty průbojnější, učí se i tak. Baví je poznávat se s lidmi, kteří jim mají co předat, odborníky, kteří jim přímo mohou ukázat jak co dělají.

Harmonogram dne

S kým se potkáte?

Běla a Katka

Ceník