Svou cestou

Montessori školka a škola

Hlavní myšlenky Marie Montessori

 – dítě se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, lidé v jeho okolí ho ovlivňují, přesto pouze dítě samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

 – tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vzrůstalo do světa, který ho obklopuje.

 – Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. Důraz  je kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

– doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

– dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.

– pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci.

– dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

– vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se promítá i do procesu učení. Učíme se prožitkem.

O nás

My, jako rodiče, jsme objevili v Montessori Cestu.
Cestu pro naše děti, cestu pro nás.
Čím více se o M. Montessori dozvídáme a čím hlouběji se zabýváme jejím odkazem, tím více nám to celé dává smysl.

Hlavní motivací nám byly naše děti, jako pro každého rodiče. Přemýšleli jsme, jaká školka/škola v okolí Mělníka a zároveň v přírodě bude pro ně nejlepší. Nenašli jsme. Proto jsme se rozhodli vybudovat prostředí, ve kterém budou spokojené naše děti i my. Na počátku byla Běla s manželem Zbyňkem s jasnou vizí a konceptem. Klára s Vladimírem pomohli s realizací této vize. A tak jsme tu a budujeme společně. Dvě rodiny, čtyři děti, jako základ pro naše vzdělávání.

Klára

Maminka 2 dětí (2 a 4 roky), Montessori průvodkyně pro děti od 3 do 6 let. Montessori tématika ji nadchla natolik, že si chtěla otevřít vlastní školku. Na svých dětech si vyzkoušela, že Montessori filozofie funguje nejen pro její děti. Aktivně studuje kurz Montessori pedagogiky pro děti 3 až 6 let.

Běla

Máma dvou nezastavitelných dětí (každého jinak), která se našla v Montessori vzdělávání a protože jí dává takový smysl pro budoucnost jejích dětí, rozhodla se předávat toto nadšení do učení nejen svým dětem, ale i dál. Má za sebou Montessori diplomový kurz pro děti 6-12 let.