Svou cestou - Montessori škola

Hlavní myšlenky Marie Montessori

 – dítě se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, lidé v jeho okolí ho ovlivňují, přesto pouze dítě samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání.

 – tato prosba, s níž se malé dítě obrátilo na Marii Montessori, se stala hlavním krédem její pedagogiky. Úkolem dospělých je to, aby dítě vlastními silami a svým tempem získávalo nové vědomosti a dovednosti, vzrůstalo do světa, který ho obklopuje.

 – Práce rukou je základem pro pochopení věcí, jevů, rozvoj myšlení a řeči. Důraz  je kladen na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet z konkrétního poznání a manipulace s věcmi.

– doba, v níž je dítě obzvláště citlivé a jakoby připravené pro získávání určitých dovedností. Není-li takové období využito, senzitivita zaniká.

– dítě samo rozhoduje, co bude dělat, s kým bude pracovat a jak dlouho bude pracovat.

– pracovní místo, pomůcky, předměty k manipulaci je třeba uspořádat tak, aby umožňovaly osvojení nových poznatků samostatně, bez vnější pomoci.

– dítě je schopno soustředit se intenzivně a dlouhodobě na práci, která ho zaujme. Polarizace pozornosti je základem učení.

– vzájemné působení tělesné a duševní aktivity se promítá i do procesu učení. Učíme se prožitkem.

O nás

My, jako rodiče, jsme objevili v Montessori Cestu.
Cestu pro naše děti, cestu pro nás.
Čím více se o M. Montessori dozvídáme a čím hlouběji se zabýváme jejím odkazem, tím více nám to celé dává smysl.

Běla

Máma dvou nezastavitelných dětí (každého jinak), která se našla v Montessori vzdělávání a protože jí dává takový smysl pro budoucnost jejích dětí, rozhodla se předávat toto nadšení do učení nejen svým dětem, ale i dál.
Má za sebou Montessori diplomový kurz pro děti 6-12 let.

Katka

Vystudovala magisterský obor na pedagogické fakultě UK (matematika 2. stupeň ZŠ a SŠ). Několik let učila matematiku na 2. stupni základní školy, s příchodem dětí se její pohled na učení dost změnil.
Díky dceři se začala zajímat o jiné směry vzdělávání.
Ráda pracuje s dětmi. Nabízí , pozoruje a žasnu.

Mirka

Máma dvou úžasných osobností, které jí změnili život a péče o ně ukázala, že jde vyjet ze zajetých kolejích a dělat věci jinak.
Montessori je pro ní nejideálnější volba pro její děti a také pro všechny ostatní děti, protože svoboda, samostatnost a vzájemný respekt jsou důležité pilíře v rozvoji každého dítěte.
Protože děti jsou budoucnost.
Má ráda přírodu, tvoření, cestování, výzvy a dobrodružství.

Tereza

Vystudovala magisterský obor učitelství biologie na PřF UK.
Učila na klasické ZŠ, ale filozofie Montessori vzdělávání jí dává větší smysl.
Máma dvou dětí, které jí změnili pohled na svět, životní priority a přístup k životu ve všech ohledech.
Práce s dětmi jí baví a naplňuje. Objevovat, zkoumat, poznávat a divit se.
Učit se s dětmi v přírodě a díky přírodě.

Kontakt

Sponzoři a podporovatelé